Kalendarz sierpień 2022

Przedstawiona realizacja dotyczy wykonania modernizacji przedszkolnego placu zabaw w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.
Powierzchnia palcu 350 m2.

Zakres prac obejmował:

 • wykonanie kompleksowej dokumentacji projekowej;
 • dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych takich jak:
  zestaw zabawowy duży 
  - zestaw zabawowy średni
  - zestaw zabawowy mały
  - domek typu sklepik
  - zestaw labirynt
 • dostawa i montaż małej architektury;
 • wykonanie nawierzchni z mat przerostowych;
 • wykonanie chodnika z uwzględnienim potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 • wykonanie trawnika;