Kielce

Kalendarz sierpień 2023

Zakres prac obejmował opracowanie dokumenatcji projektowej niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót budowlanych, a następnie dostawę i montaż urządzeń zabawowych, elementów street workout, siłowni plenerowej szkolnego placu zabaw, a także wykonanie wiaty służącje jako klasa plenerowa.
Powierzchnia opracowania 1020 m2.

Prace obejmowały:

 • opracowanie dokumenatcji projektowej,
 • dostawę i montaż nowych urządzeń zabawowych takich jak:
  - dwa zestawy zabawowe,
  - huśtawki wahadłowe,
  - hamaki,
  - karuzela,
  - zestaw sprawnosciowy,
  - sprężynowce,
  - zestaw streetworkout,
  - urządzenia siłowni plenerowej,

  - wiata-klasa plenerow,
  - mała architektura,
 • wykonanie chodników,
 • wykonanie nawierzchni z mat przerostowych,
 • odtworzenie trawników.